tel 504 230 328

 W związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Waldemar Gronkowski –  Taxi Blue Nałęczów, ul Lubelska 41 /9, 24-160 Wąwolnica (dalej „Administrator”).
2) Kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie Państwa danych osobowych jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania łączącej nas umowy, realizacji składanych zamówień i rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nimi związanych (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO), a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub dostawców administratora, którymi są zapewnienie Państwu optymalnej oferty sprzedażowej produktów administratora lub dostawców administratora, umożliwienie oferowania Państwu pakietów i innych akcji promocyjnych oraz sprzętu, optymalizacja działalności gospodarczej poprzez wykonywanie analiz rynkowych pod kątem sprzedażowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni dostawcy administratora, dostawcy rozwiązań informatycznych do pracownicy administratora i dostawców administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora i dostawców administratora usługi zarządcze, księgowe, analityczne, marketingowe i prawne.
5) Państwa dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora, przy czym w razie zaprzestania przez Państwa zakupów produktów administratora dane zostaną usunięte nie później niż po 6 latach od ich ustania. Dane osobowe będą usuwane również w sytuacji, gdy osoba, które dane dotyczą wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania, a interesy administratora będą podrzędne względem jej interesów lub podstawowych praw i wolności lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania